ul. Różana 9, 93-579 Łódź tel./fax (48) (42) 682 80 83  
Strona główna Tensometry Akcesoria Systemy pomiarowe Pomiary Zarządzanie jakością Kontakt

Typ: Tensometr
TFrw-1.5/120Rezystancja: 120±0.2%
Szerokość: 9.0 mm
Długość: 9.0 mm
Grubość: 60 µm
Max. natężenie prądu  pomiarowego:20 mA
Skrajne temperatury  użytkowania:- 40 ÷ +200 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa:n>107 dla ε = 1 ‰
Odkształcenie max.:ok. 4%
Współczynnik czułości  odkształceniowej k:2.1-2.2
Tolerancja współczynnika k:0.5%
Siatka pomiarowa
Materiał:Constantan
Termiczny współczynnik  zmiany rezystancji:α = 0.04×10-3/°C
Grubość:5 µm
Długość czynna ścieżek:1.5 mm
Podkładka nośna
Materiał:Modyfikowana żywica epoksydowo-fenolowa
Szerokość:10.0 mm
Długość: 10.0 mm
<<Charakterystyki>>
Grubość:30 µm
Cena netto PLN:Oporność izolacji: powyżej 100 MΩ
(K) 169,00Wytrzymałość elektryczna: powyżej 1 kV Uzn
* Uwaga: Tensometry mogą być wykonane:
(P) z odkrytymi polami lutowniczymi,
(K) z dolutowanymi końcówkami w postaci tasiemek CuAg (0.04x0.4x25mm).
W zależności od Państwa wyboru na zamówieniu prosimy o dodanie do symbolu zamawianego tensometru
odpowiedniej litery - (P) lub (K).
Strona główna Tensometry Akcesoria Systemy pomiarowe Pomiary Zarządzanie jakością Kontakt  Góra
  Copyright 2001 - 2019 TENMEX s.c. Zalecana rozdzielczość 1024x768